De Reuskens van Borgerhout - zo nabij en toch zo onbekend.

 

 

De Reuzenfamilie van Borgerhout bestaat uit vier personen: Reus - Reuzin - het kind Kinnebaba - en de Dolfijn. Drie behoren tot het mannelijk geslacht, de reuzin natuurlijk tot het vrouwelijk.

Men zou verkeerd handelen met zich in te beelden dat bedoelde reuzen uitmunten door hun lengte. Zij behoren tot een speciaal slag, de dwergreuzen, want hun reusachtigheid is meer horizontaal dan vertikaal. Zij zijn slechts een gewone kop groter dan een normaal mens, doch hun diklijvigheid en dikhoofdigheid zijn opmerkelijk.

Het merkwaardige ervan is, dat zij niet alleen beweegbaar zijn, meer ook Menuetdansen uitvoeren op een door vier zware paarden getrokken Triomf- of Reuzenwagen. Deze is een stuk folklore op zichzelf, dat bezienswaardig is. Hij bestaat uit een ruime dansvloer: vooraan staat de dansmeester en tevens dirigent van de zes muzikanten, welke op één rij achteraan zitten. Tussenbeide evolueren de dansen van de vier Borgerhoutse Reuskens.

voor meer informatie, zie http://borgerhout.antwerpen.be/situering/geschiedenisreuzen.htm


Laatste aanpassing: 23-april-2006