Nieuwsbrief # 2 - 1 juli 2005

20-augustus-2005 - Kleine Kermis te 's-Gravenwezel

In samenwerking met Heemkring De 3 Rozen organiseert de Gilde een optreden van de reus ter gelegenheid van de Kleine Kermis. Inwoners van 's-Gravenwezel die de reus nog niet hebben ontmoet, kunnen van deze gelegenheid gebruik maken om onder het nuttigen van een 'baasje' van gedachten te wisselen omtrent verdere activiteiten.

Alle suggesties zijn welkom.

22-juli-2005 - Vertelavond Baas Gansendonck

Rik Rosiers verzorgt een sprankelende vertelavond over de figuur van Baas Gansendonck op vrijdag 22 juli 2005 om 20:00 in Heemkring De 3 Rozen, Kerkstraat, 's-Gravenwezel.

Allen daarheen.

11-juli-2005 - Vlaamse Feestdag - een waar succes

De activiteiten ingericht door het 11-juli-comité met medewerking van de Gilde waren een groot succes.

Beste dank aan alle deelnemers voor jullie talrijke opkomst en enthousiaste deelname.

6-juli-2005 - Activiteiten ter gelegenheid van Vlaamse Feestdag

De Gilde van Baas Gansendonck neemt actief deel aan de activiteiten ingericht door het 11-juli-comité ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag. Deze activiteiten staan alle in het teken van Hendrik Conscience en omvatten o.m. filmvoorstellingen, rally Vlaamse schrijvers, academische zitting (9 juli), wandeltocht in het spoor van Hendrik Conscience (10 juli), 11-juli-viering. Voor programma details, zie Gemeenteblad en deze webstek.

1-juli tem 17-juli-2005 - Tentoonstelling Hendrik Conscience

Een interessante verzameling van allerlei beeldmateriaal omtrent Hendrik Conscience is te bezichtigen in het Museum Albert van Dijck, Gemeentehuis, Schilde.

1-juli-2005 - Reuzen-weetjes

Hugo Westdorp verzamelt allerlei weetjes omtrent reuzen. Deze rubriek groeit stilaan uit tot een boeiende verzameling van informatie omtrent reuzen. Bijdragen behandelen het ontstaan van reuzen, grote mensen, Lange Wapper, enz.
Personen die zich geroepen voelen om ook een bijdrage te leveren kunnen dit afleveren bij de webmaster (e-post: rdoclo@gxpconsulting.com).

1-juli-2005 - Cor van Dijck

De in onze gemeente wonende Nederlandse dichter Cor van Dijck maakte een sonnet ter gelegenheid van de doop van Baas Gansendonck. Op 9-juli wordt de academische zitting opgeluisterd door Nederlandse kunstenaars die een bloemlezing brengen uit zijn werk.