Marnixring "De Loteling "

Situering

Een van de voornaamste doelstellingen van Marnixring is "bevordering van de Nederlandse taal en cultuur".

Volkskunde neemt in onze visie op cultuur een voorname plaats in. Om die reden koos onze Marnixring een naam uit het verleden die ook een binding had met de destijds in deze regio levende en werkende mensen.

De mensen in onze regio waren arm en konden enkel met hard labeur overleven.

Tijdens zijn verblijf in onze gemeente was ook Hendrik Conscience dit niet ontgaan. Hij schreef verhalen met figuren die tot de verbeelding spraken en die in zich een duidelijk beeld van die tijd droegen.

Een hiervan is De Loteling. Deze naam gaf Marnixring uit de voorkempen aan zijn vereniging.

Reus "Baas Gansendonck"

Om de zorg voor de volkskunde reëel voor te stellen zocht de ring naar een geschikt middel. Onze keuze viel op de creatie van een reus.

"Baas Gansendonck" is een naam maar is in de volksmond ook een uitdrukking geworden, ja zelfs een spotnaam voor iemand die zichzelf teveel 'au sérieux' neemt en wat naast zijn schoenen loopt.

Deze reus - onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de streek - zal bij de hedendaagse mens de interesse voor zijn verleden mee helpen stimuleren.

Hiermede brengen we ook op een artistieke wijze hulde aan de man Hendrik Conscience, misschien wel de belangrijkste persoon die Schilde ooit heeft mogen herbergen.

Jubileumjaar Hendrik Conscience 1812-2012

Marnixring De Loteling en de Gilde van Baas Gansendonck vzw nemen het initiatief om dit jubileumjaar in Schilde met de nodige luister te vieren met als doel de figuur van Hendrik Conscience en zijn bijdrage tot de Vlaamse bewustwording en de Vlaamse cultuur te belichten. Door dit op gepaste wijze te vieren wordt 2012 voor de inwoners van Schilde een hoogstaand cultureel jaar en wordt Schilde in de schijnwerper geplaatst. Het geheel kan een belangrijke toeristische troef zijn voor de gemeente en de Kempen van Hendrik Conscience.

Gespreid over het hele jaar 2012 wordt een programma met een 10-tal evenementen georganiseerd die een breed publiek van jong tot oud aanspreken. Voor meer info, klik www.conscience-2012.be