De Gilde van Baas Gansendonck vzw

Ontstaan van de reus en de Gilde

De creatie van de reus "Baas Gansendonck" is een initiatief van Marnixring "De Loteling" uit de Voorkempen. Bij de uitwerking van dit project mochten de leden van de ring rekenen op de enthousiaste steun van de Winkeliersvereniging van Schilde en de Middenstandsbond van ’s-Gravenwezel.

Naast het vele denk-, hand- en loopwerk is er nog een zeer belangrijk financiëel aspect. Om dit probleem op te lossen hebben we voluit mogen rekenen op de steun van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad.

Het Gemeentebestuur was ook bereid een aangepaste ruimte voor opslag van de reus ter beschikking te stellen. Marnixring "De Loteling" houdt er dan ook aan hen hiervoor te danken.

Met 4,25 meter hoog, halsomtrek van 1,50 meter en 1,30 meter schouderbreedte, wordt dit een opmerkelijk en imposant figuur. Doop en eerste optreden is gepland op "Schilde feest" op 17 juni.

Doel van de Gilde

De Gilde van Baas Gansendonck stelt zich tot doel de kennis en de betekenis van de figuur van Hendrik Conscience en van zijn literair werk te bevorderen.

Meer informatie omtrent de Gilde vind je in onze statuten. Daar vind je ook de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Uitbating van de reus

Het uitzenden van de reus wordt gecoördineerd door de Gilde. Je kan hiervoor een aanvraag richten tot het bestuur door middel van een aanvraagformulier dat je met electronische post kan versturen. De voorwaarden en de procedure voor uitlening van de reus worden beschreven in een reglement.

Lidmaatschap van de Gilde

De Gilde van Baas Gansendonck wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gemeente Schilde, de Winkeliersvereniging van Schilde, de Middenstandsbond van ’s-Gravenwezel en leden van Marnixring "De Loteling".

Iedereen kan lid worden van de Gilde van Baas Gansendonck en aldus zijn steentje bijdragen tot de uitstraling van Schilde en ’s-Gravenwezel. Vrijwilligers die de reus op zijn trektochten willen begeleiden, die de administratieve beslommeringen op zich nemen, kortom alle mensen en organisaties die dit initiatief willen steunen, worden ook in de gilde opgenomen. Je kan je inschrijven als lid door middel van dit lidmaatschapformulier en storting van je lidmaatschapsbijdrage.

De lidmaatschapsbijdrage is zeer democratisch: individueel lidmaatschap kan voor 10 euro/jaar. Er is een speciaal tarief voorzien voor steunende leden en ereleden. Het lidmaatschap geldt van 1-juni van het jaar van inschrijving tot en met 31-mei van het volgende jaar.

Lidmaatschap geeft recht op regelmatige informatie via de e-nieuwsbrief, en allerlei andere voordelen die we nu nog niet kunnen/willen verklappen maar waarover je binnenkort meer zal vernemen.

Wens je lid te worden? Neem contact op met de webmaster of met de andere personen die dit initiatief dragen. Je kan je lidmaatschapsbijdrage overschrijven op onze rekening 733-0270098-80 met de vermelding "Bijdrage Gilde".

Klik hier om meer te weten te komen over de betekenis van de gilden.

Oproep

We hebben dragers en medewerkers nodig om de reus te verzorgen, en hem op zijn reizen te begeleiden. Een kleine vergoeding wordt voorzien.

Iedereen die zijn steentje wil bijdragen in dit project dat de naambekendheid van Schilde zal uitdragen, kan contact opnemen met volgende personen:

Luc Vrelust, Voorzitter, tel 0475/42.88.21
Hugo Pas, Ondervoorzitter, tel 03/383.20.72
Roland Doclo, Penningmeester, tel 03/383.42.60

Je kan voorlopig ook terecht bij deze personen voor meer informatie omtrent onze reus "Baas Gansendonck".


laatst bijgewerkt door Roland Doclo, 24-juli-2005