Arm in arm verbroederen Hendrik Conscience en de burgemeester.