.... terwijl Hendrik Conscience welwillend toeziet.