en ook bloemen voor het echtpaar "Davids-Janssen", de makers van de romp van de reus ...