Hendrik Conscience - Bibliografie

 • In 't wonderjaer (1837)
 • Phantasy (1837)
 • De leeuw van Vlaenderen (1838)
 • Aenspraek tot het Vlaamsche volk (1839)
 • Gedichten en redevoeringen (1840)
 • Hoe men schilder wordt 1843)
 • Het wonderjaer 1566 (1843) (gewijzigde herdruk van "In 't wonderjaer")
 • Siska van Roosemael (1844)
 • Wat eene moeder lijden kan (1844)
 • De sleutel der gezuiverde spelling 1844)
 • Geschiedenis van BelgiŽ (1845)
 • Geschiedenis van graef Hugo van Craenhove en van zijne vriend Abulfaragus (1845)
 • Avondstonden (1846)
 • Eenige bladzijden uit het boek der natuer (1846)
 • Lambrecht Hensmans (1847)
 • Jacob van Artevelde (1846)
 • Baes Gansendonck (1850)
 • Houten Clara (1850)
 • De Loteling (1850)
 • Blinde Roza (1850)
 • De arme edelman (1851)
 • H. Conscience aen zijne medeburgers (1851)
 • Rikke-tikke-tak (1851)
 • De gierigaerd (1852)
 • De boerenkrijg 1798 (1853)
 • De grootmoeder (1853)
 • Hlodwig en Clothildis (1854)
 • Het geluk van rijk te zijn (1855)
 • De plaeg der dorpen (1855)
 • De geldduivel (1856)
 • Beschrijving der nationale jubelfeesten te Brussel gevierd ter gelegenheid van de 25e verjaring der
 • Inhuldiging van Z.M. Leopold I (1856)
 • Moeder Job (1856)
 • De zending der vrouw (1856)
 • Batavia (1858)
 • Mengelingen (1858) (omvattend : De zending der vrouw, Het boetende meisje, De moordenaar, De maagd van Vlaanderen, De brandende schaapherder, De grootmoeder)
 • Herinneringen uit het leven van Hendrik Conscience's eerste jeugd, De omwenteling van 1830 (1858)
 • Redevoeringen (1858)
 • De lange nagel (1858)
 • De kwael der tijds (1859)
 • Simon Turchi of De Italianen te Antwerpen (1859)
 • De jonge doctor (1860)
 • Het ijzeren graf (1860)
 • Bella Stock (1861)
 • De burgers van Darlingen (1861)
 • Het goudland (1862)
 • Moederliefde (1862)
 • De koopman van Antwerpen (1863)
 • Menschenbloed (1864)
 • Het boek der natuer (1863)
 • Eene uitvinding des duivels (1864)
 • Bavo en Lieveken ((1865)
 • Valentijn (1865)
 • De ziekte der verbeelding (1865)
 • De burgemeester van Luik (1866)
 • Levenslust (1868)
 • De kerels van Vlaanderen (1871)
 • Een goed hart (1872)
 • Koning Oriand (1872)
 • Eene 0 te veel (1872)
 • Een slachtoffer der moederliefde (1872)
 • Eene stem uit het graf (1872)
 • De twee vrienden (1872)
 • Een zeemanshuisgezin (1872)
 • De dichter en zijn droombeeld (1872)
 • De baanwachter (1873)
 • Levensbeschrijving van F.A. Snellaert (1873)
 • De minnezanger (1873)
 • Everard T'Serclaes (1874)
 • De keus des harten (1874)
 • Levensbeschrijving van Willem de Mol (1874)
 • Een verwarde zaak (1874)
 • Schandevrees (1875)
 • Gerechtigheid van Hertog Karel (1876)
 • De oom van Felix Roobeek (1877)
 • De schat van Felix Roobeek (1878)
 • Het wassen beeld (1879)
 • Een welopgevoede dochter (1880)
 • Een gekkenwereld (1880)
 • Geld en adel (1881)
 • Redevoeringen uitgesproken in de Koninklijke Academie van BelgiŽ den 11 mei 1881 (1881)
 • Histoires et tendances de la littťrature flamande (1881)
 • Geschiedenis mijner jeugd (1888) (= Uitbreiding van "De omwenteling van 1830")
 • De duivel uit het slangenbosch (1889) (werk voltooid door M. Antheunis-Conscience)
 • De geest (?)
 • De engel des goeds en de geest des kwaads (?)
 • De nieuwe Niobe (?)
 • De kwade hand (?)
 • De omwenteling van 1830 (?)
 • De podagrist (?)
 • De schoolmeester ten tijde van Maria Theresia (?)
 • Het beulskind (?)
 • Wellust en geloof (?)
 • Quinten Massys (?)
 • Striata formosissima of de dahlia's koorts (?)
 • De poesjenellenkelder (uit "Geschiedenis mijner jeugd", 1961)
 • Onuitgegeven en weinig gekende brieven van Hendrik Conscience (1966-67)