de reus "Baas Gansendonck"

Synopsis

Synopsis van de film uit 1945 naar het gelijknamige boek van Hendrik Conscience.

Hendrik Conscience - "Baas Gansendonck", "De Loteling"

De bedoeling van deze rubriek is de figuur van Hendrik Conscience toe te lichten. Lees daar ook on-line werken van Hendrik Conscience, waaronder Baas Gansendonck en De Loteling.

Ontstaan

Zie enkele beelden van de geboorte van de reus.

Technische kenmerken

Hier vind je de kenmerken van de reus.

Reglement - Uitbating van de reus

Het uitzenden van de reus wordt gecoördineerd door de Gilde van Baas Gansendonck vzw. Je kan een aanvraag richten tot het bestuur door middel van een aanvraagformulier dat je met electronische post kan versturen.

De voorwaarden en de procedure voor uitlening van de reus worden beschreven in een reglement.

Initiatieven van enige omvang en belangrijkheid binnen de Gemeente krijgen normaliter voorrang op andere initiatieven. De voorwaarden voor uitlening zijn afhankelijk van het doel en de omvang van het initiatief waarvoor de inzet van de reus gevraagd wordt.

Meer omtrent reuzen

Hier vind je allerlei weetjes omtrent reuzen. Het is de bedoeling van deze rubriek geregeld een verhaal, een sage of een vreemde verwijzing onder de loep te nemen en zo misschien geleidelijk een tipje van de sluier omtrent de 'reuzen' op te lichten.