Documenten - Archief De Loteling


Item ID SubType Titel Auteur Text
1760-0001 Attest Afschrift geboorteregister Zoersel - Van de Mieroop Michaelis   meer..
1775-0001 Attest Afschrift geboorteregister Wommelgem - Willems Dominicus   meer..
1786-0001 Brief Brief aan Duc de Richelieu   meer..
1787-0001 Attest Afschrift geboorteregister Meer - Sterkens Corneille   meer..
1788-0001 Attest Afschrift geboorteregister Halle - Braeckmans Adrianus   meer..
1792-0001 Akte Decreet van 4-dec-1792 Convention Nationale meer..
1792-0002 Akte Decreet van 27-dec-1792 Convention Nationale meer..
1793-0001 Akte Decreet van 7,9-maart-1793 Convention Nationale meer..
1793-0002 Akte Decreet van 5-april-1793 Convention Nationale meer..
1793-0003 Akte Decreet van 8-april-1793 Convention Nationale meer..
1794-0001 Attest Afschrift overlijdensregister Lille (2 Neten) - Bosch Gerardus   meer..
1795-0001 Brief Brief Generaal Carteaux aan Gemeente Dijon   meer..
1795-0002 Brief Brief Armée du Nord aan Parijs   meer..
1797-0001 Attest Afschrift geboorteregister Schilde - Ghijs Petrus Matheus   meer..
1799-0001 Brief Brief van J.H. Destrat aan Gemeente Sint-Niklaas   meer..
1799-0002 Attest Afschrift overlijdensregister Meer - Sterkens Petrus Josephus   meer..
1801-0001 Lot Lot Nr 291    
1801-0002 Lot Lot Nr 1717    
1801-0003 Lot Lot Nr 1608    
1801-0004 Lot Lot Nr 2353    
1801-0005 Lot Lot Nr 206    
1801-0006 Brief Brief aan gemeente Montmirail   meer..
1804-0001 Attest Identificatie Prévost Charles   meer..
1804-0002 Brief Overlijdensbericht Joseph Doblard op 7-jun-1804   meer..
1804-0003 Attest Overlijdensbericht Joseph Doblard   meer..
1805-0001 Brief Brief (Regensburg) Maarschalk Bernadotte aan Generaal Rivaud   meer..
1808-0001 Brief Brief van prefect van departement 2 Neten aan Ekeren   meer..
1808-0002 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren ivm Gotier Evrard   meer..
1808-0003 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren ivm Hermans Antoine en Pauwels Pierre   meer..
1809-0001 Brief Bevelbrief betrekkelijk tot de krijgsdienst door de vicarissen-generaal van aartsbisdom Mechelen   meer..
1809-0002 Akte Notarisakte: Vervanging van Janssens Henri door Bosijn Martin    
1810-0001 Brief Brief van Prefect departement 2 Neten naar Ekeren   meer..
1810-0002 Brief Brief van Prefect departement 2 Neten naar Ekeren   meer..
1810-0003 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren - inlichtingen over politie   meer..
1810-0004 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren - inlichtingen ivm Verboven François   meer..
1810-0005 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren ivm bedelen   meer..
1810-0006 Brief Uitnodiging Lt-Colonel During   meer..
1811-0001 Brief Aankondiging van de geboorte van dochter van Duc de Rovigo - 12 juli 1811   meer..
1813-0001 Attest Overlijdensbericht Devocht François op 31-jan-1813   meer..
1813-0002 Brief Brief van Aartsbisdom Mechelen ivm desertie   meer..
1815-0001 Brief Opeising gemeente Varik door militieraad van Nijmegen Militieraad Nijmegen meer..
1817-0001 Brief Brief van kantoor van Omzetting en Verhaal-7 mei 1817 Kantoor van Omzetting en Verhaal meer..
1818-0001 Brief Militiebericht van Stad Luik aan Delheie Stad Luik meer..
1822-0001 Attest Inschrijving Nationale Militie - Vandenlangenberghe Gummarus   meer..
1826-0001 Attest Certificaat Nationale Militie - Ghijs Petrus Matheus   meer..
1826-0002 Attest Getuigschrift gemeente Schilde - Ghijs Petrus Matheus en Maria Catherina Thomaes    
1826-0003 Attest Getuigschrift gemeente Schilde - Ghijs Petrus Matheus en Maria Catherina Thomaes    
1826-0004 Attest Certificaat Nationale Militie - Kempenaers Josephus   meer..
1826-0005 Attest Certificaat Nationale Militie - Peeters Petrus   meer..
1827-0001 Brief Militiebericht van Militieresort Dendermonde aan de Burgemeester van Beveren Militieresort Dendermonde meer..
1827-0002 Attest Attest definitief verlof Schampaert Gummarus    
1827-0003 Attest Certificaat Nationale Militie - Vuyts Adrianus Norbertus   meer..
1827-0004 Attest Certificaat Nationale Militie - Pelgrims Henricus   meer..
1827-0005 Attest Certificaat Nationale Militie - Vandenbranden Jacobus   meer..
1827-0006 Attest Certificaat Nationale Militie - Rombouts Willem   meer..
1827-0007 Attest Certificaat Nationale Militie - Saldien Jacobus   meer..
1827-0008 Attest Certificaat Nationale Militie - Verbeek Petrus   meer..
1827-0009 Attest Certificaat Nationale Militie - Van Aelst Joannes Franciscus   meer..
1828-0001 Akte Overeenkomst voor overname schutterdienst van Antoon Jozef Baclaire door Jozef Pieter Celestinus Vanderbueken   meer..
1828-0002 Akte Ontvangstbewijs door Baclaire van Vanderbueken voor bedrag van 100 fr    
1828-0003 Attest Certificaat Nationale Militie - Prijs Petrus Franciscus   meer..
1828-0004 Attest Certificaat Nationale Militie - Lambrechts Joannes   meer..
1829-0001 Lijst Lijst rustende schutterij van Ekeren - 40 namen   meer..
1829-0002 Attest Certificaat Nationale Militie - Van der Schoot Henricus   meer..
1829-0003 Attest Certificaat Nationale Militie - Verhoeven Cornelius   meer..
1829-0004 Attest Certificaat Nationale Militie - Van Ael Christianus   meer..
1829-0005 Attest Certificaat Nationale Militie - Dewith Joannes Franciscus   meer..
1829-0006 Attest Certificaat Nationale Militie - Vervekken Adrianus   meer..
1829-0007 Attest Certificaat Nationale Militie - Van Aelst Petrus Joannes   meer..
1829-0008 Attest Certificaat Nationale Militie - Lambrechts Joannes Frans   meer..
1829-0009 Attest Certificaat Nationale Militie - Van Aelst Joannes Baptist   meer..
1829-0010 Attest Certificaat Nationale Militie - Jacobs Cornelius   meer..
1830-0014 Attest Certificaat Nationale Militie - Schampaert Gommarus   meer..
1831-0001 Brief Brief van Maritiem Vrijkorps aan Burgemeester van Ekeren Luitenant-Kolonel De Gorter meer..
1831-0002 Brief Brief van arrondissementscommissaris aan de burgemeester van Ekeren ivm bevrijdingsfeesten Fr. Cassiers, arrondissementscommissaris meer..
1831-0003 Brief Brief aan Politiecommissaris van Leuven Kolonel Adjunct Majoor Beeckman meer..
1832-0001 Brief Brief aan burgemeester van Ondegraght M. Orville, Sous Intendant Militaire meer..
1832-0002 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren - vergoeding voor logement Burgerwacht, Kortrijk meer..
1832-0003 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren - verstrekken van logies Commandant de Beaulieu meer..
1833-0001 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren - verstrekken van logies Commandant 2e brigade, 4e divisie meer..
1833-0002 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren ivm Van de Vliet Henri   meer..
1833-0003 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren - logies van troepen   meer..
1833-0004 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren ivm Van de Vliet Henri   meer..
1833-0005 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren   meer..
1833-0006 Brief Brief van 6e Batterij Artillerie aan burgemeester van Ekeren   meer..
1833-0007 Brief Brief aan Burgemeester van Ekeren ivm Van de Vliet Henri   meer..
1834-0001 Brief Brief aan burgemeester van Ekeren ivm de begrafenis van Lodewijk Filips Fr. Cassiers, arrondissementscommissaris meer..
1834-0002 Brief Beloning aan De Schepper Pierre   meer..
1834-0003 Brief Klacht aan burgemeester van Ekeren ivm sluitingsuren van cabarets   meer..
1834-0004 Brief Vraag aan burgemeester van Ekeren ivm ongeletterden in zijn gemeente   meer..
1835-0001 Brief Brief van majoor-heelkundige Mosselman ivm laffe houding van Belgisch Leger   meer..
1837-0001 Attest Certificaat van inlijving van Soliveau Henri Joseph   meer..
1841-0001 Dagblad l'Indépendance - Overlijdensbericht van Duc de l'Infantando   meer..
1843-0001 Attest Verlofbrief Baudart François Joseph   meer..
1845-0001 Brief Toekenning subsidie 1.500 fr voor de uitbreiding van kerk van Zandvliet   meer..
1846-0001 Brief Brief Charles Beyls aan Spinette   meer..
1846-0002 Brief Brief Sylvester Polfliet aan Spinette   meer..
1846-0003 Brief Brief Mathieu Geelen aan Spinette   meer..
1846-0004 Brief Ontvangstbewijs van betaling van 50 fr van Spinette aan Honorez Lecocq   meer..
1846-0005 Brief Ontvangstbewijs van betaling van 125 fr van Spinette aan Alexander Martens tbh Honorez Lecocq   meer..
1847-0001 Brief Brief van J-B Desmul aan Spinette   meer..
1847-0002 Brief Brief 1e lanciers - 11-aug-1847   meer..
1847-0003 Brief Brief kapitein kwartiermeester 11e Linie - ontvangstbericht 71,29 fr   meer..
1847-0004 Brief Brief Sylvester Polfliet aan Spinette   meer..
1847-0005 Brief Brief E. Dufour aan Spinette   meer..
1847-0006 Brief Brief Hetten Ectors aan Spinette   meer..
1847-0007 Brief Waarborgsom van 150 fr van Leclercqz Florent voor Desmul Jean baptiste   meer..
1847-0008 Brief Waarborgsom 150 fr aan Deferrière Charles-Henri voor Pauwels Pierre Bernard   meer..
1847-0009 Attest Uittreksel stamboekregister voor Baron François Ernest   meer..
1848-0001 Brief Kwijting 15 fr van Julien Ernest Cansier   meer..
1848-0002 Brief Brief van Hetten Ectors aan Spinette - Regeling van 75 fr voor weduwe Libbert   meer..
1848-0003 Brief Brief van Cansier Julien aan Spinette   meer..
1848-0004 Brief Brief van Swinnen aan Spinette   meer..
1848-0005 Brief Waarborg 150 fr van Masset voor Vandenheuvel François Jean   meer..
1848-0006 Brief Ontvangstbewijs 150 fr 3e Linie voor Vandenheuvel François Jean   meer..
1848-0007 Attest Vervoerbewijs van Spoorwegen voor geldtransport    
1849-0001 Brief Brief van Sedens aan Spinette   meer..
1849-0002 Brief Brief van Vinquart Ch. aan Spinette   meer..
1849-0003 Brief Brief van Hanse F (vrouw Colman) aan Spinette   meer..
1849-0004 Brief Brief van Coupement J. aan Spinette   meer..
1849-0005 Brief Brief van Brisart Vital aan Spinette   meer..
1850-0001 Brief Brief van Eugène Carenne aan Spinette   meer..
1850-0002 Brief Brief van Carenne aan Spinette   meer..
1850-0003 Brief Brief van Sedens Bruno aan Spinette   meer..
1850-0004 Attest Postmandaat 215   meer..
1851-0001 Brief Brief van Jean François Flament aan Spinette   meer..
1851-0002 Brief Brief van François Flament aan Spinette   meer..
1851-0003 Brief Brief van De Baets Jean aan Spinette   meer..
1851-0004 Brief Brief van Lefebvre Frederic aan Spinette   meer..
1851-0005 Attest Postmandaat 112 waarborgsom Lefebvre   meer..
1851-0006 Brief Brief aan Van Haverbeke   meer..
1851-0007 Attest Attest definitief verlof Van Roten Charles   meer..
1851-0008 Attest Ontvangstbewijs afkoopsom Van Roten Charles   meer..
1851-0009 Attest Marsorder Van Roten Charles - Attest oogonderzoek   meer..
1851-0010 Attest Verzekeringspolis van plaatsvervanger voor Van Roten Carolus   meer..
1852-0001 Akte Koopakte van Militiedienst - Wautelet Camille vervanging door Verheye Eduard. Baetens meer..
1852-0002 Brief Brief van Jaugneau Antoine aan Spinette   meer..
1852-0003 Brief Brief van Moerman aan Spinette   meer..
1852-0004 Brief Brief van De Boek Jean-Pierre aan Spinette   meer..
1852-0005 Brief Brief van Moorman Jean aan Spinette   meer..
1852-0006 Brief Brief van Hecqui Charles aan Spinette   meer..
1852-0007 Brief Brief van Lieven en Gaudisaboit aan Spinette   meer..
1852-0008 Brief Waarborg ontvangstbewijs 53,52 fr en 96,48 fr van Pochet Jean Joseph   meer..
1852-0009 Attest Bodedienst Van Gend en Cie - Borderel   meer..
1852-0010 Brief Waarborg ontvangstbewijs 150 fr van Depasse Jules Joseph   meer..
1852-0011 Brief Waarborg ontvangstbewijs 150 fr van Bruart Thomas Joseph   meer..
1852-0012 Brief Waarborg ontvangstbewijs 150 fr van Pochet Jean Joseph   meer..
1853-0001 Brief Brief van Van den Borren André aan Spinette   meer..
1853-0002 Brief Brief van Roos Léon aan Spinette   meer..
1853-0003 Attest Inschrijving bij de burgerwacht van Geel - Van Roten Carolus   meer..
1854-0001 Brief Brief van Marchal Louis aan Spinette   meer..
1854-0002 Brief Brief van Jeaugnau Antoine, Joseph aan Spinette   meer..
1854-0003 Brief Brief van Bauwens Ivo aan Spinette   meer..
1854-0004 Brief Brief van Bauwens Ivo aan Spinette   meer..
1854-0005 Brief Brief van Cors Alexis aan Spinette   meer..
1854-0006 Brief Brief van Cors Alexis aan Spinette   meer..
1854-0007 Attest Betaalbewijs 258 aan Cors van Spinette   meer..
1854-0008 Brief Brief van Livinus Vermeersch aan Spinette   meer..
1854-0009 Briefkaart Briefkaart van Kamp van Beverlo aan Parijs   meer..
1854-0010 Brief Brief betreffende deserteur Verheye Edouard   meer..
1855-0001 Brief Brief van Lansillier Charles Olivier aan Spinette   meer..
1855-0002 Attest Attest Nationale Militie - Olivier Théophile Joseph   meer..
1855-0003 Trouwboek Trouwboekje van Doms Antoon en Vanhalle Philippina   meer..
1856-0001 Brief Waarborgsom van Walgraef Pierre, vervanger van Marrière Augustin   meer..
1856-0002 Attest Postmandaat 561 waarborgsom van Marrière Augustin   meer..
1856-0003 Brief Brief van Walgraffe aan Spinette   meer..
1856-0004 Attest Postmandaat 218 Walgraef Pierre   meer..
1856-0005 Brief Brief van Walgraffe aan Spinette   meer..
1856-0006 Attest Postmandaat 422 Walgraef Pierre   meer..
1857-0001 Brief Oproepingsorder van Schuermans Charles, Halle Gouverneur van Antwerpen meer..
1859-0001 Attest Attest verlenging verlof - Mangin Jean François   meer..
1859-0002 Attest Signalement deserteur Delmay Jean Baptiste Joseph   meer..
1859-0003 Brief Brief aan burgemeester van Charleroi ivm Goudtsmidth Auguste   meer..
1860-0001 Brief Benoeming van Deschepper Henri tot Erepresident burgerwacht Brugge   meer..
1860-0002 Brief Rapport aan gouverneur Antwerpen ivm onderzoek burgemeester van Ekeren   meer..
1860-0003 Brief Brief aan burgemeester van Charleroi ivm Bernard Jean Joseph   meer..
1863-0001 Brief Kwitantie van Bestuur van 4e Regiment Infanterie   meer..
1864-0001 Attest Attest inschrijving - Bernard Joseph in 3e Lanciers   meer..
1864-0002 Zakboekje Zakboekje Cobbaert Joseph   meer..
1869-0001 Attest Schuldbrief van Bogaerts Josephus aan Van Hoof Petrus Franciscus   meer..
1874-0001 Briefkaart Briefkaart aan de heer Hajoie, Tilburg   meer..
1876-0001 Brief Bewijs van voldoening Nationale Militie van Jakob Bouman   meer..
1876-0002 Zakboekje Zakboekje Neujean Emile Joseph   meer..
1880-0001 Kontract Voorstel vervangingscontract door Wellens, Mechelen Wellens, Mechelen meer..
1881-0001 Brief Bericht van wijziging woonplaats van Gerrit Olthoff van Voorst naar Zutphen   meer..
1881-0002 Briefkaart Aanvraag geboorte extract Hendrik van Galen    
1884-0001 Attest Attest definitief verlof - Raats Jean-François   meer..
1884-0002 Zakboekje Zakboekje Doms Jean-Baptiste   meer..
1885-0001 Briefkaart Dienstpostkaart   meer..
1887-0001 Attest Attest definitief verlof - Schepers Jean-Baptiste   meer..
1888-0001 Attest Attest definitief verlof - Biemans Jean François   meer..
1889-0001 Briefkaart Bericht van vestiging milicien-verlofganger Jan Eelsing    
1889-0002 Briefkaart Opname in registier van verlofganger Jurrien Koning    
1889-0003 Briefkaart Bericht van vestiging milicien-verlofganger Ernst Noordhuis    
1889-0004 Briefkaart Bericht van vestiging milicien-verlofganger Willem Vroenders    
1891-0001 Briefkaart Bericht van aankomst milicien-verlofganger Lambertus Westerhof    
1891-0002 Briefkaart Bericht van vertrek milicien-verlofganger Roelof Hendriks    
1891-0003 Briefkaart Uitnodiging van maatschappij 'Niemand Gedwongen Soldaat'   meer..
1893-0001 Briefkaart Oproeping burgerwacht van Gent   meer..
1894-0001 Briefkaart Aanvraag bewijs van gehouden gedrag Veld Willem    
1894-0002 Attest Toelating voor huwelijk van Van Dijck Joseph Pierre    
1897-0001 Zakboekje Zakboekje Lauwers Eugène Louis François Léonard   meer..
1898-0001 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 1   meer..
1898-0002 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 2   meer..
1898-0003 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 3   meer..
1898-0004 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 4   meer..
1898-0005 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 5   meer..
1898-0006 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 6   meer..
1898-0007 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 7   meer..
1898-0008 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 8   meer..
1898-0009 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 9   meer..
1898-0010 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 10   meer..
1898-0011 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 11   meer..
1898-0012 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 12   meer..
1898-0013 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 13   meer..
1898-0014 Briefkaart Collectie Jane Sauveur - 14   meer..
1900-0001 Briefkaart Vraag afhaling betalingsmandaat   meer..
1900-0002 Briefkaart Militaire oefeningen te Pilippeville 1-10 sept 1900   meer..
1900-0003 Briefkaart St Hubert - Stadhuis    
1900-0004 Briefkaart Kamp van Beverloo - Bakkerij    
1900-0005 Briefkaart Aywaille - Rots van Rabarive    
1900-0006 Briefkaart St Hubert - kerk altaar van Saint Hubert    
1900-0007 Briefkaart Remouchamps - Ingang van de grotten    
1900-0008 Briefkaart Walcourt - Stadhuis   meer..
1900-0009 Briefkaart Oproeping burgerwacht van Brugge voor Van Hollebeke Désiré   meer..
1900-0010 Briefkaart Aantreden burgerwacht van Mons   meer..
1900-0011 Briefkaart Eedaflegging burgerwacht van Mons   meer..
1900-0012 Briefkaart Burgerwacht van Brussel in kamp van Beverloo    
1900-0013 Briefkaart Oproepingsbericht van burgerwacht van Mechelen    
1901-0001 Briefkaart St Hubert - Oude abdijpoort   meer..
1901-0002 Briefkaart Aarlen - schietveld   meer..
1901-0009 Attest Certficaat van goed gedrag - Grandjean Constant Joseph Gaspard    
1901-0010 Attest Attest van definitief verlof - Grandjean Constant Jean Joseph Caspard    
1901-0011 Zakboekje Zakboekje Grandjean Constant   meer..
1903-0001 Briefkaart Fosses - Interieur van de kerk van St Feuillien   meer..
1903-0002 Briefkaart Aarlen - Kamp   meer..
1903-0003 Briefkaart Briefkaart met hond   meer..
1903-0004 Briefkaart Aarlen - omgeving    
1903-0005 Brief Omslag oproeping van burgerwacht van Namen   meer..
1905-0001 Briefkaart Leopoldsburg - Nieuwe post    
1905-0002 Briefkaart Leopoldsburg - Nieuwe post   meer..
1905-0003 Briefkaart Aarlen - Schietveld    
1905-0004 Briefkaart Diest - Citadel - Briefkaart van M. Van Eynde   meer..
1905-0005 Dagblad La Gazette 3-mei-1905 - Echos Militaires   meer..
1905-0006 Dagblad La Gazette 3-mei-1905 - Advertentie Red Star Lines   meer..
1906-0001 Briefkaart Coo - Waterval   meer..
1906-0002 Briefkaart Regiment van Carabiniers   meer..
1907-0001 Briefkaart Marche - Kerk   meer..
1907-0002 Lijst Lijst lotelingen Antwerpen a-b jaar 1907   meer..
1907-0003 Lijst Lijst lotelingen Antwerpen c-d jaar 1907   meer..
1907-0004 Lijst Lijst lotelingen Antwerpen e-f jaar 1907   meer..
1907-0005 Lijst Lijst lotelingen Antwerpen g-h jaar 1907   meer..
1908-0001 Brief Omslag Frontonniers Genie   meer..
1908-0002 Briefkaart St Hubert - Grosemans Alexandre   meer..
1909-0001 Briefkaart Soignies - Kasteel   meer..
1909-0002 Briefkaart Virelles - Kasteel   meer..
1909-0003 Briefkaart Zicht op veld met schapen   meer..
1909-0004 Briefkaart Lombise - Kerk   meer..
1909-0005 Briefkaart Lombise - Kasteel   meer..
1909-0006 Briefkaart Soignies - Station   meer..
1909-0007 Briefkaart Lombise - Oscar Goossens (Lokeren)   meer..
1909-0008 Briefkaart Ath - De kaai   meer..
1910-0022 Attest Certficaat van goed gedrag - Lauwers Eugène Louis François Léonard   meer..
1910-0023 Attest Attest van definitief verlof - Lauwers Eugène Louis François Léonard   meer..
1913-0001 Brief Omslag Tamines aan AG, Brussel    
1922-0001 Briefkaart Oproep steun het leger   meer..
1926-0001 Briefkaart Burgerwacht helpt bij overstroming    


GXPLibrarian - 09-nov-2008 12:06:28 - Roland Doclo