Oproep “Archief De Loteling”

 

De Gilde van Baas Gansendonck heeft een uniek archief kunnen verwerven met een belangrijk aantal (ca 400) stukken. Dit archief omvat brieven, postkaarten en afbeeldingen, die de historische achtergrond belichten van de conscriptie, de loting en het leven van de lotelingen en hun familie in onze contreien in de periode 1780-1850 (de franse, nederlandse en belgische periode).

"De Loteling" is eveneens een belangrijk werk van Hendrik Conscience.

Het archief werd door een privé verzamelaar samengesteld. De meeste stukken zijn in relatief goede staat. Het is echter dringend nodig dat dit archief op een meer professionele wijze gearchiveerd en geregistreerd wordt met het oog op effectieve bewaring en ontplooiïng via het web zodat een breed publiek kennis kan maken met dit erfgoed en de eraan verbonden geschiedenis.

Ons project bestaat erin:

  1. het archief op een professionele wijze te conserveren en te archiveren (digitaliseren),
  2. de deelcollecties (beeldmateriaal, documenten, personalia) te ordenen en te registreren, en
  3. de inhoud ter beschikking te stellen van het grote publiek.

Bij de afsluiting van het project werd een tentoonstelling ingericht worden in samenwerking met andere culturele organisaties van de gemeente.

Wij doen hierbij een oproep aan alle inwoners van de gemeente Schilde, de omliggende gemeenten en aan alle geïnteresseerde personen om ons project financieel te steunen. U kan eventueel ook archiefmateriaal dat verband houdt met dit project ter beschikking stellen.

Praktisch

Door de Koning Boudewijnstichting werd een projectrekening geopend, die toelaat op een fiscaal-vriendelijke manier ons project te steunen door storting van een gift op rekening 000-0000004-04 van Koning Boudewijnstichting met vermelding "L82142 – Gilde van Baas Gansendonck".

Voor elke storting van minimaal 30 € zal door de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest uitgereikt worden. Met dit attest kan je via je belastingaangifte een fiscale besparing verwezenlijken van ca. 50 % (= hoogste schijf, aanslag vanaf ca. 17.000 € netto belastbaar inkomen).

Meer informatie

Roland Doclo, 03 383 42 60
Penningmeester, Gilde van Baas Gansendonck vzw

Hugo Pas, 03 383 20 72
Voorzitter, Albert Van Dyckgenootschap vzw


 

Dit project wordt gesteund door de Provincie Antwerpen in het kader van het programma ter bevordering van de taal- en letterkunde en het roerend en immaterieel erfgoed.

 


laatst bijgewerkt door Roland Doclo, 12-aug-2008