Project “Archief De Loteling”

Oproep

Steun dit project door middel van een bijdrage via een projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting. Voor meer details, klik hier.

Indien je over documenten of beeldmateriaal beschikt, dan kan je deze verzameling aanvullen door dit materiaal ter beschikking te stellen (gift of bruikleen). Dit materiaal zal dan in de beste omstandigheden (zuurvrije archivering, informatisering) bewaard worden.

Via deze website kan een overzicht van dit archief (zie hieronder) geraadpleegd worden door iedereen die interesse heeft in dit onderwerp.

Tentoonstelling "van Loting en Lotelingen"

Van 28-juni t.e.m. 20-juli wordt het archief ten toon gesteld in het Museum Albert Van Dyck, Gemeentehuis Schilde.

Klik hier voor een foto-reportage van de opening op 27-juni en sfeerbeelden van de tentoonstelling.

Artikels

Bob Steel - Conscriptie en loting (toespraak 27-juni - academische zitting)

Hugo Westdorp - Historische en sociale context van de loting

Hugo Pas - Hendrik Conscience en de loteling

Winters - Loteling Dries Van der Velden - Stamvader van 4 generaties Achelse veldwachters/boswachters

Conscience's verhaal van De Loteling kan je nalezen op deze website.

Registers

De inhoud van het archief kan geraadpleegd worden door middel van de volgende registers:

Documenten (Attesten, Akten, Brieven, Briefkaarten, Knipsels, Loten, Lijsten, ...)

Beeldmateriaal (Foto's, Prentkaarten, Uniformenm Verzendbanden, Postzegels, Zegels, ...)

Personalia (Naam van alle personen die voorkomen in de verzameling)

Deze registers worden geactualiseerd als nieuwe elementen toegevoegd worden aan het archief of als inhoudelijke aanpassingen (aanvullingen, verbeteringen) doorgevoerd zijn.

Tip: Indien je een afbeelding wenst af te drukken, plaats de 'cursor' op de afbeelding, klik met de rechtse muisknop, en kies in het menu de functie 'Afbeelding afdrukken'.

Registratie details en copies van het materiaal kunnen bekomen worden op eenvoudige aanvraag bij de initiatiefnemers:

Roland Doclo, 03 383 42 60
Penningmeester, Gilde van Baas Gansendonck vzw

Hugo Pas, 03 383 20 72
Voorzitter, Albert Van Dyckgenootschap vzw


 

Dit project wordt gesteund door de Provincie Antwerpen in het kader van het programma ter bevordering van de taal- en letterkunde en het roerend en immaterieel erfgoed.

 


laatst bijgewerkt door Roland Doclo, 12-aug-2008